Wat van patiënten verwacht wordt

Algemeen vragenlijstonderzoek

Voor dit onderzoek zoeken wij 200 hartpatiënten die wachten op een dotterbehandeling, en 200 patiënten die wachten op een bypass-operatie. We vragen deze mensen om vóór de ingreep een vragenlijst in te vullen, 2 weken na de ingreep, 3 maanden later en 6 maanden later.

 

iPod-onderzoek

Voor dit deel van het onderzoek zoeken wij een subgroep van 100 mensen die reeds hebben toegezegd deel te nemen aan het vragenlijstonderzoek.

In dit onderdeel krijgen deelnemers van ons een iPod in bruikleen waarop zij drie keer, een week lang, 10 keer per dag, vragen over hun kwaliteit van leven kunnen beantwoorden.