NWO-programma Kwaliteit van leven en gezondheid

NWO onderzoeksprogramma

Het Impact onderzoek wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

In het kader van het programma ‘Kwaliteit van leven en gezondheid’ heeft NWO in 2014 zes projecten gefinancierd waarin wordt samengewerkt tussen medische en geesteswetenschappelijke disciplines. Het programma Kwaliteit van leven en gezondheid moet leiden tot meer kennis over kwaliteit van leven in relatie tot gezondheid, en tot betere meetinstrumenten.

De resultaten moeten ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en evaluatie van beleid en innovaties.

Meer lezen?

Wilt u meer lezen over het NWO-onderzoeksprogramma Kwaliteit van leven en gezondheid waar het Impact onderzoek deel van uit maakt? Dan kunt u dit op de website van NWO vinden. U kunt hiervoor op deze link klikken.

Sommige van de zes projecten hebben een eigen website. Hier kunt u meer lezen over het ASCOT project, of breng een bezoek aan de twitter pagina van ASCOT.