Nieuws

2021
Promotie Iris Hartog

Op donderdag 1 april heeft Iris Hartog haar proefschrift, “Shattered worlds and new possibilities. How narrative integration of contingent life events influences people’s quality of life“, verdedigd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De promotores waren Prof. Hanneke van Laarhoven en Prof. Mirjam Sprangers (beiden Amsterdam UMC), de co-promotores waren Dr. Michael Scherer-Rath (Radboud Universiteit Nijmegen) en Dr. Pythia Nieuwkerk (Amsterdam UMC).

Iris presenteerde een helder lekenpraatje en liet tijdens de verdediging zien dat ze niet alleen boven de stof stond, maar ook een breed terrein van onderwerpen beheerste en soepel varieerde tussen abstracte thema’s en concrete voorbeelden. De promotiecommissie was dan ook vol lof.

Haar proefschrift is bijgevoegd en ook te lezen via: https://epubs.ogc.nl/repub/984fb069%2D1a13%2D4208%2Db617%2Dd98a5fb0f9d5/. Bovengenoemde link geeft ook toegang tot de video opname van de promotieplechtigheid zelf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijschrift foto: De bul wordt uitgereikt door co-promotor, Dr. Michael Scherer-Rath, de enige van de
promotiecommissie die fysiek aanwezig was

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijschrift foto: een blije Iris

2020
Officieel einde van het project

Per 17 september 2020 is het impactonderzoek officieel beëindigd. In oktober worden de inhoudelijke en financiële eindrapportages voorbereid.

Proefschriften

Iris’ proefschrift, getiteld “Shattered worlds and new possibilities: How narrative integration of contingent life events influences people’s quality of life” zal half november gereed zijn om naar de manuscriptcommissie te sturen. Iris zal haar proefschrift aan de Radboud Universiteit Nijmegen verdedigen.

Tom’s proefschrift heeft als titel “Quality of life of patients with stable coronary artery disease following coronary revascularization: Advanced analytical methods for measuring changes in quality of life”. Het is de verwachting dat dit proefschrift eind 2020 gereed is om naar de manuscriptcommissie te sturen. Tom zal aan de Universiteit van Amsterdam promoveren.

2019
1 Augustus 2019
Slotbijeenkomst NWO-programma kwaliteit van leven en gezondheid

Op 6 juni 2019 vond de NWO/ ZonMw slotbijeenkomst van het NWO onderzoeksprogramma ‘Kwaliteit van Leven en Gezondheid’ plaats. Het impactonderzoek is een van de zes projecten die deel uitmaken van dit onderzoeksprogramma. Tijdens deze bijeenkomst bespraken ruim honderd onderzoekers en vertegenwoordigers van de praktijk over de resultaten van het onderzoeksprogramma. Tijdens de slotbijeenkomst presenteerde het Impact onderzoek zich aan de hand van een poster en een filmpje.

Posterpresentatie

Onze resultaten werden gepresenteerd aan de hand van een postersessie. Hierbij konden aanwezigen vragen stellen over de onderzoeksresultaten en de mogelijkheden om die in de praktijk toe te passen.  Een pdf van de poster kunt u downloaden via deze link.

Onderzoeker Tom Oreel tijdens de postersessie
Filmpje

Het Impact onderzoek werd gepresenteerd aan de hand van een filmpje. In dit filmpje geeft Iris Hartog een korte introductie over een deel van het Impact onderzoek.

Policy brief

Op basis van de resultaten en bevindingen van het onderzoeksprogramma is vanuit het overkoepelende project een Policy brief opgesteld. Prof. dr. Jet Bussemaker (Universiteit Leiden/LUMC, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Prof dr. Martin van Hees overhandigt prof. dr. Jet Bussemaker het eerste exemplaar van de policy brief.
Meer lezen?

Voor meer informatie kunt u via deze link naar de website van de slotbijeenkomst. Hier kunt u onder andere de gehele policy brief downloaden en meer lezen over de andere onderzoeksprojecten van het onderzoeksprogramma.

26 mei 2019

Slotbijeenkomst onderzoeksprogramma Kwaliteit van Leven en Gezondheid:

Op 6 juni organiseren NWO en ZonMw gezamenlijk de slotbijeenkomst van het onderzoeksprogramma ‘Kwaliteit van Leven en Gezondheid’. De bijeenkomst is gericht op wetenschappers, zorgpartners en -professionals, patiënten, cliënten en beleidsmedewerkers van maatschappelijke en non-profitorganisaties. Het biedt een unieke kans om de nieuwste wetenschappelijke inzichten over Kwaliteit van Leven en Gezondheid uit eerste hand te vernemen, hierover met wetenschappers en professionals in gesprek te gaan en samen naar mogelijkheden van implementatie te kijken.

Wilt u de nieuwste wetenschappelijke inzichten horen over het meten van kwaliteit van leven op uw gezondheidsterrein? Zoekt u meer reflectie in de discussies over kwaliteit van leven en gezondheid? Wilt u uw netwerk verbreden met partners binnen beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk? Bent u een beleidsmedewerker, werkzaam voor een zorginstelling, of verbonden aan een universiteit en heeft u te maken met of interesse in het meten van kwaliteit van leven en gezondheid en de ethische discussies die daarbij spelen? Lees dan meer over het programma en meld u aan (toegang is gratis, aanmelden verplicht)

Aanmelden kan via de volgende link: aanmelden.

17 januari 2019

Onlangs hebben wij een nieuw artikel gepubliceerd:

Oreel, T. H., Borsboom, D., Epskamp, S., Hartog, I. D., Netjes, J. E., Nieuwkerk, P. T., Henriques, P.S., Scherer-Rath, M., van Laarhoven, W.M. & Sprangers, M. A. (2019) The dynamics in Health-Related Quality of Life of patients with Stable Coronary Artery Disease were revealed: a network analysis. Journal of Clinical Epidemiology 107, 116-123.

In dit artikel worden de momentane data van het iPod-onderzoek geanalyseerd aan de hand van dynamische netwerkmodellen. Dit is een nieuwe statistische methode die de onderlinge samenhang tussen de verschillende elementen van kwaliteit van leven in kaart brengt. Op deze manier kan men nagaan in hoeverre positieve en negatieve stemmingen en symptomen onderling samenhangen en welke stemmingen en symptomen een centrale rol spelen in de kwaliteit van leven van individuele patiënten.

Resultaten lieten zien dat individuele patiënten sterk verschillen in de onderlinge samenhang van symptomen en stemmingen. Ook werd gevonden dat ‘vermoeidheid’ en ‘angst’ de meest centrale rol spelen in de kwaliteit van leven van de meeste patiënten. Deze focus op de onderlinge samenhang kan tot nieuwe inzichten leiden die traditionele analysetechnieken niet toelaten. Behandelingen kunnen bijvoorbeeld gericht worden op stemmingen en/of symptomen die het meest samenhangen met andere aspecten van kwaliteit van leven omdat ze daarop het grootste (sneeuwbal)effect hebben.

Het artikel kunt u lezen via deze link. Ook kunt u het artikel downloaden in PDF formaat.

.

2018

29 oktober 2018

Tom Oreel presenteerde op 26 oktober een poster met de titel Exploring the Hidden Dynamics in Health-related Quality of Life op het jaarlijkse congres van de International Society for Quality of Life Research (ISOQoL) in Dublin, Ierland. In het gelijknamige artikel, dat binnenkort zal worden gepubliceerd, gebruikt hij netwerkanalyses om momentane kwaliteit-van-leven-data in beeld te brengen. Het abstract is hier te lezen.

Iris Hartog nam deel aan de jaarlijkse conferentie van de European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) in Amsterdam. Op 7 september gaf zij een presentatie met als titel Patient-reported outcomes and medical decision making: Ethical implications of response shifts and dispositions. Het abstract is te lezen via deze link.

2 april 2018

Een mijlpaal in ons Impact-onderzoek: de dataverzameling is afgerond! Voor alle 232 deelnemende hartpatiënten is het laatste meetmoment geweest, zes maanden na hun behandeling aan het hart. Van de 37 deelnemers aan het extra onderdeel (het iPod-onderzoek) hebben de laatste respondenten hun ‘meetweek’ afgerond.
Daarnaast zijn alle data van de ingevulde (papieren) vragenlijsten ingevoerd in de database, evenals de relevante klinische gegevens van de respondenten.
Momenteel wordt er gewerkt aan een eerste artikel op basis van de verzamelde ‘momentane metingen’ uit het iPod-onderzoek. In dit artikel wordt met behulp van netwerkanalyse voor individuele patiënten de dynamiek in beeld gebracht tussen verschillende symptomen en stemmingen door de tijd heen.
Daarnaast zijn we bezig met de voorbereiden voor de data-analyses van de RE-LIFE vragenlijst en het schrijven van een artikel over de psychometrische eigenschappen van deze vragenlijst.

27 maart 2018

Van 22 t/m 25 augustus 2018 vindt in Lissabon de 32e ‘European conference on philosophy of medicine and health care’ plaats. Het thema voor dit jaar is “The Human Condition in between Medicine, Arts and the Humanities”, waar ons interdisciplinaire project natuurlijk mooi bij aansluit.
Iris Hartog zal op zaterdag 25 augustus een presentatie geven over de resultaten van de RE-LIFE vragenlijst. Het geaccepteerde abstract kunt u hier lezen.

.

2017
28 september 2017

Ons theoretisch artikel Narrative meaning making and integration: towards a better understanding of the way falling ill influences quality of life is gepubliceerd in het internationale tijdschrift ‘Journal of Health Psychology’. In dit artikel wordt een theoretisch model gepresenteerd over de relatie tussen kwaliteit van leven en narratieve betekenisgeving en –integratie. Op dit model is de RE-LIFE vragenlijst gebaseerd, die in ons grootschalig onderzoek wordt voorgelegd aan de deelnemende hartpatiënten. Het artikel is open access gepubliceerd en online te raadplegen via deze link. U kunt het artikel ook in PDF-formaat openen of downloaden. De RE-LIFE vragenlijst is hier te bekijken.

Daarnaast is er een artikel gepubliceerd over de ontwikkeling en psychometrische kwaliteit van de ‘Reserve-Building Measure’. Deze vragenlijst gaat over de activiteiten en persoonskenmerken die gerelateerd zijn aan ‘reserve’ of veerkracht als buffer tegen tegenslag. Vanuit ons project hebben wij een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van deze vragenlijst en hebben die ook opgenomen in ons vragenlijstonderzoek. Het artikel is te raadplegen via deze link en tevens Schwartz Reserve-Building Measure Validation QLR 2017 te lezen.

4 september 2017

Op 1 september hebben wij de ‘inclusiefase’ van het Impact-onderzoek afgerond. Dit betekent dat we geen patiënten meer benaderen voor deelname aan het onderzoek. Doordat we iedere patiënt volgen tot een half jaar na de behandeling aan het hart, loopt de dataverzameling van ons onderzoek nog door tot 1 maart 2018.
Met een aantal van ruim 320 deelnemers aan het vragenlijstonderzoek, waarvan 37 respondenten ook deelnemen aan het iPod-onderzoek, hebben we uitzicht op een omvangrijke dataset om onze onderzoeksvragen mee te beantwoorden.

18 augustus 2017

Sinds 7 augustus is Tom Oreel als onderzoeker en promovendus werkzaam binnen het Impact-onderzoek.
Hij volgt Justine Netjes op, en zal zich voornamelijk bezighouden met de statistische analyses voor het onderzoeken van response shift en state-/trait-aspecten van kwaliteit van leven. Hieronder stelt hij zich voor:
In 2016 heb ik mijn onderzoeksmaster Psychologische Methodenleer afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Hierin heb ik me vooral gericht op het gebruik van netwerkmodellen en dynamische systemen in onderzoek naar veranderingen in attitudes en overtuigingen. Ik kijk ernaar uit om deze ervaring te benutten in het kwaliteit-van-leven-onderzoek, en me in het Impact-project verder te ontwikkelen als onderzoeker.

31 juli 2017

José Henriques en Manuela Joore, respectievelijk projectgroeplid en consortiumlid van het Impact onderzoek, zijn onlangs benoemd tot hoogleraar en zullen beiden op 8 september hun inaugurele rede uitspreken.

Dr. Manuela A. Joore is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Health technology assessment and decision making’ aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht. Ter anvaarding van dit ambt zal zij vrijdag 8 september 2017 om 16.30 uur precies een rede uitspreken in de Aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht.
De titel van de oratie is: “Creating value: bridging science and health policy”

Dr. José P. Simão Henriques is benoemd tot hoogleraar Interventiecardiologie, in het bijzonder Cardiogene Shock, aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). Op vrijdag 8 september om 16.00 uur precies zal hij zijn inaugurele rede uitspreken in de Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui, te Amsterdam.
De titel van zijn oratie luidt “Het is pompen of verzuipen.”

Beide plechtigheden zijn toegankelijk voor belangstellenden.
Het Impact-team feliciteert de beide hoogleraren nogmaals hartelijk.

17 juli 2017

Het doel van 300 respondenten voor het Impact-onderzoek is behaald! Op 12 juli hadden 300 respondenten minstens één vragenlijst van ons onderzoek ingevuld. Daarnaast nemen er 33 respondenten tevens deel aan het iPod-onderzoek.
Heel hartelijk dank aan alle deelnemers en alle betrokken cardiologen, cardiochirurgen en stafmedewerkers!
Met het benaderen van patiënten om deel te nemen aan ons onderzoek gaan wij nog door t/m 31 augustus, waarbij patiënten worden gevraagd die een dotterbehandeling of bypass-operatie zullen ondergaan vóór 1 september.

4 juli 2017

Van 15 t/m 17 juni 2017 vond in Luxemburg het tweejaarlijkse congres plaats van de Society of Ambulatory Assessment. Mirjam Sprangers presenteerde twee posters van ons onderzoeksproject:  ‘Momentary feelings and not physical symptoms are associated with end-of-the-day Health-related Quality of Life (HRQL) among cardiac patients’ en ‘The vast majority of cardiac-patients is unable or unwilling to participate in an experience sampling study to assess patient-reported outcomes’.

De abstracts kunt u hier en hier lezen.

4 april 2017

Het vinden van nieuwe deelnemers aan het Impact onderzoek gaat voorspoedig. Op dit moment doen er 220 patiënten mee aan het vragenlijstonderzoek. Daarnaast zijn er inmiddels 20 deelnemers voor het extra onderdeel: het iPod-onderzoek.

23 februari 2017

Justine Netjes, een van de twee promovendi binnen het Impact onderzoek, stopt per 1 maart met haar promotietraject om persoonlijke redenen. Iris Hartog, de andere promovendus, zal samen met onderzoeksassistenten Hasi Stanekzai en Pomme van Maarschalkerweerd zorgen voor de voortgang van de inclusie en dataverzameling. Een nieuwe promovendus wordt gezocht om de verzamelde data te analyseren en de resultaten te publiceren. Hiervoor loopt momenteel een sollicitatieprocedure.

Justine Netjes: “Ik heb in dit onderzoek veel geleerd en heb met plezier aan het onderzoek gewerkt en contact gehad met patiënten. Helaas heb ik gemerkt dat het project en de vele ‘ballen’ die ik in de lucht moest houden niet genoeg bij mij pasten. Met pijn in mijn hart heb ik daarom besloten te stoppen. Ik zal op afstand betrokken blijven bij het onderzoek. Ik kijk uit naar de resultaten die uit dit onderzoek voort gaan komen. Ik wil het projectteam en alle patiënten die ik heb gesproken bedanken en wens het hele projectteam veel succes met de verdere uitvoering van het project!”

Mirjam Sprangers laat het volgende weten:  “We vinden het jammer dat Justine de beslissing heeft moeten nemen om met het project te stoppen. We vinden haar besluit moedig en ondersteunen het van harte omdat het haar goed zal doen. We hopen dat Justine een werkomgeving vindt waar ze volledig tot haar recht komt. We danken haar voor haar inzet, toewijding en plezierige samenwerking. We zijn blij dat Justine op afstand betrokken zal blijven bij het project.”

20 februari 2017

Van 15 t/m 17 juni 2017 vindt in Luxemburg het tweejaarlijkse congres plaats van de Society of Ambulatory Assessment. Twee abstracts van onze projectgroep zijn goedgekeurd voor een posterpresentatie op dit congres: 1) ‘Momentary feelings and not physical symptoms are associated with end-of-the-day Health-related Quality of Life (HRQL) among cardiac patients’, en 2) ‘The vast majority of cardiac-patients is unable or unwilling to participate in an experience sampling study to assess patient-reported outcomes’.

.

2016
30 december 2016

De groep met deelnemende patiënten wordt steeds groter. Er doen nu 157 patiënten mee aan het Impact onderzoek. Van de deelnemende patiënten hebben 58 patiënten het onderzoekstraject afgerond. Aan het extra onderdeel, het iPod-onderzoek, nemen inmiddels 17 patiënten deel.

22 december 2016

Op 22 december is Dr. José Simão Henriques, lid van onze projectgroep, aan de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) benoemd tot hoogleraar Interventiecardiologie, in het bijzonder Cardiogene Shock. Wij feliciteren hem hartelijk!

1 november 2016

Iris Hartog heeft op 22 oktober een presentatie gegeven tijdens de Annual Conference of the International Society for Quality of Life Research (ISOQoL) in Kopenhagen, Denemarken. U kunt hier de poster bekijken.

Via het tabblad output kunt u lezen welke presentaties er nog meer gegeven zijn. Tevens leest u op deze pagina de publicaties die uit dit project zijn voortgevloeid.

6 oktober 2016

Er doen nu 100 patiënten mee aan het Impact onderzoek. Van de deelnemende patiënten hebben 24 inmiddels het gehele onderzoekstraject doorlopen. Aan het extra onderdeel, het iPod-onderzoek, nemen inmiddels 15 patiënten deel.

Ander nieuws is dat sinds deze week ook patiënten die in het VUmc een behandeling aan het hart krijgen, kunnen worden benaderd om deel te nemen. We hopen op veel nieuwe deelnemers. Nog 300 deelnemers te gaan.

1 juni 2016

Ons consortiumlid Manuela Joore is per 01-05-2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Health Technology Assessment and Decision Making aan de Faculty of Health Medicine and Life Sciences, Maastricht University Medical Center. Het Impact-onderzoeksteam feliciteert haar van harte.

23 mei 2016

Iris Hartog heeft op 14 mei een presentatie gegeven tijdens de European Conference on Religion, Spirituality and Health (ECRSH) in Gdansk, Polen. U kunt hier het ingediende abstract bekijken.

2 mei 2016

De groep patiënten die deelneemt aan het Impact onderzoek groeit.

Inmiddels hebben 50 patiënten de eerste vragenlijst ingevuld. Van de deelnemende patiënten heeft een patiënt inmiddels het gehele onderzoekstraject van ruim zes maanden doorlopen en alle vier de vragenlijsten ingevuld. Aan het extra onderdeel, het iPod-onderzoek, nemen inmiddels zes patiënten deel. Enkele van hen hebben ook de tweede meetweek al doorlopen.
Hartelijk dank aan alle patiënten die deelnemen aan ons onderzoek. Nog 350 deelnemers te gaan.

24 februari 2016

Het Impact-onderzoeksteam is aanwezig geweest op Puls 2016,

georganiseerd door De Hartstichting en De Hart&Vaatgroep. Puls is een evenement over hart- en vaatonderzoek voor patiënten, wetenschappers en bedrijven. Dit evenement is bedoeld om het traject van hart- en vaatonderzoek te versnellen en de impact ervan te vergroten. Tijdens deze bijeenkomst zijn er contacten gelegd met patiënten en patiëntvertegenwoordigers, en is nuttige kennis en informatie opgedaan over onder andere patiëntencommunicatie en het vergroten van de impact van onderzoeksprojecten.

26 januari 2016

Inmiddels doen er 20 hartpatiënten mee aan het Impact onderzoek. Daarnaast heeft de eerste hartpatiënt de eerste meetweek van het iPod-onderzoek voltooid.

.

2015
18 november 2015

Sinds half november kunnen we alle patiënten voor het onderzoek benaderen die in het hartteam van het AMC worden besproken en een dotterbehandeling of bypass-operatie zullen ondergaan. De deelnemende ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland zijn over het Impact onderzoek geïnformeerd en hebben hun toestemming gegeven. Voor meer informatie over de deelnemende ziekenhuizen kunt u hier klikken.

1 oktober 2015

We hebben akkoord gekregen van het Westfriesgasthuis om hun patiënten die in het AMC  een dotterbehandeling of een bypassoperatie ondergaan, voor het Impact onderzoek te vragen. Vanaf nu benaderen we zowel patiënten vanuit het AMC voor dit onderzoek als ook patiënten uit het Westfriesgasthuis.

1 september 2015

Na maanden van voorbereiding is het onderzoek gestart. De eerste deelnemer heeft toegestemd mee te werken aan het onderzoek. De eerste vragenlijst is verstuurd.