Uitleg voor onderzoekers / behandelaars

Dit onderzoek wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het kader van het programma ‘kwaliteit van leven en gezondheid’. In dit programma wordt samengewerkt tussen medische en geesteswetenschappelijke disciplines.

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar kwaliteit van leven. Met de huidige kwaliteit van leven vragenlijsten worden veranderingen in kwaliteit van leven echter niet altijd aangetoond bij mensen van wie de gezondheid verandert. Het Impact-onderzoek beoogt daarom het meten van verandering in kwaliteit van leven te verbeteren. Ook willen wij meer inzicht krijgen in de kwaliteit van leven die hartpatiënten ervaren. Hiervoor gebruiken wij standaard vragenlijsten die via internet of schriftelijk worden afgenomen, afhankelijk van de voorkeur van de patiënt. Daarnaast worden er bij een deel van de patiënten ook vragen via een iPod afgenomen.

Via ‘uitleg voor onderzoekers/behandelaars’ in het menu hierboven kunt u informatie vinden over het onderzoek, zoals achtergrondinformatie en het onderzoeksprotocol.

Ook vindt u hier een Engelstalige samenvatting van het onderzoek, informatie over het geesteswetenschappelijke sub-project binnen dit onderzoek, en informatie over publicaties.