Inclusiecriteria

Inclusiecriteria voor alle deelnemers

Voor dit onderzoek vragen wij electieve hartpatiënten die in het hartteam van het AMC of het hartteam van het VUmc worden besproken en:

 • een percutane coronaire interventie (PCI), een coronaire arteriële bypass-operatie (CABG) zullen ondergaan of een coronair angiogram (CAG) of Fractional Flow Reserve (FFR) meting;
 • de Nederlandse taal voldoende beheersen om de vragenlijsten in te vullen.

Een of meerdere van de volgende comorbiditeiten hebben:

 • diabetes mellitus,
 • overgewicht (BMI≥30),
 • gewrichtsaandoening (reuma, artritis, artrose, jicht),
 • longaandoening (astma, COPD),
 • een andere chronische aandoening.
Inclusiecriteria voor de subgroep die meedoet met het iPod-onderzoek

Aanvullend vragen wij patiënten om deel te nemen aan het iPod-onderzoek als men:

 • deelneemt aan het vragenlijstonderzoek;
 • thuis draadloos internet (Wifi) heeft;
 • in het bezit is van de inlogcode voor het draadloos internet;
 • ervaring heeft met het gebruik van smartphones (of soortgelijke apparaten).
Exclusiecriteria voor alle deelnemers

Wij zien af van het includeren van patiënten om deel te nemen aan het onderzoek als men:

 • een PCI of CABG ondergaat binnen 3 dagen na inclusie.
 • geen toestemming geeft of niet in staat is om deel te nemen aan de studie.