Harteraad

Wat is Harteraad?

Harteraad is de patiëntenvereniging voor mensen met hart- en vaataandoeningen en hun naasten. Harteraad verbindt, versterkt en vertegenwoordigt mensen met hart- en vaataandoeningen en zet zich in voor goede kwaliteit van zorg.

Via deze link kunt u naar de website van Harteraad

Contact

Bezoekadres:
Prinses Catharina-Amaliastraat 10
2496 XD Den Haag

Postadres:
Postbus 300
2501 CH Den Haag

Telefoon: 088 11 11 600
Mail: info@harteraad.nl