Inzicht in de dagelijkse veranderingen van gevoelens en symptomen

Doel

De onderlinge samenhang onderzoeken van de  gevoelens en symptomen die een aantal keer per dag worden gemeten.

Aanpak

30 personen met een hartaandoening (inclusief de 14 mensen die bij 1.2 genoemd zijn) vulden voordat zij een dotterbehandeling of bypassoperatie zouden ondergaan, 7 dagen lang, 10 keer per dag een korte vragenlijst in over gevoelens (4 vragen) en symptomen (4 vragen). De antwoorden op deze vragen werden vervolgens geanalyseerd op hun onderlinge samenhang.

Resultaten

Niet verwonderlijk lieten resultaten  zien dat personen sterk verschillen in de onderlinge samenhang van hun gevoelens en symptomen. Dat betekent dat dezelfde symptomen bij verschillende mensen een andere rol spelen (bv. meer of minder belangrijk zijn). Wel bleek dat ‘vermoeidheid’ en ‘angst’ voor de meeste personen de meest belangrijke rol spelen. Dat wil zeggen dat deze gevoelens andere gevoelens en symptomen het meest beïnvloeden of er door beïnvloed worden.

Samengevat

Op de persoon toegesneden behandelingen hebben de voorkeur. Zulke behandelingen kunnen gericht worden op de symptomen die voor de betreffende persoon het belangrijkste zijn, dus de grootste invloed uitoefenen op andere symptomen en gevoelens.

Poster

Poster presentatie tijdens het jaarlijkse congres van de International Society for Quality of Life Research, Dublin, 2018.

T.H. Oreel (Co-authors: D. Borsboom, S. Epskamp, I.D. Hartog, J.E. Netjes, P.T. Nieuwkerk, J.P.S. Henriques, M.Scherer-Rath, H.W.M. van Laarhoven, M.A.G. Sprangers), Exploring the hidden dynamics of Health-Related Quality of Life among patients with Stable Coronarty Artery Disease, ISOQOL 25th Annual Conference, Dublin, Ireland, 24-27 October 2018. Abstract: link.

Artikel

Oreel, T. H., Borsboom, D., Epskamp, S., Hartog, I. D., Netjes, J. E., Nieuwkerk, P. T., Henriques, P.S., Scherer-Rath, M., van Laarhoven, W.M. & Sprangers, M. A. (2019) The dynamics in Health-Related Quality of Life of patients with Stable Coronary Artery Disease were revealed: a network analysis. Journal of Clinical Epidemiology 107, 116-123. PDF: Link
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895435618306887