Gevoelens hangen samen met de kwaliteit van leven en lichamelijke symptomen spelen daarbij geen rol

Doel

De invloed onderzoeken van gevoelens en lichamelijke symptomen op de gezondheidstoestand en kwaliteit van leven.

Aanpak

Veertien mensen met een hartaandoening vulden voordat zij een dotterbehandeling zouden ondergaan 7 dagen lang, 10 keer per dag een korte vragenlijst in over positieve gevoelens (4 vragen), negatieve gevoelens (4 vragen) en lichamelijke symptomen (6 vragen) van dat moment. Aan het einde van elke dag (de 10e keer) vulden zij daarnaast een vraag in over hun gezondheidstoestand en een vraag over hun algehele kwaliteit van leven.

Resultaten

Wanneer positieve gevoelens, negatieve gevoelens en lichamelijke symptomen in hun samenhang werden geanalyseerd, hingen alleen negatieve gevoelens samen met de gezondheidstoestand. Positieve gevoelens hingen samen met de algehele kwaliteit van leven. Er werd geen verband gevonden tussen lichamelijke symptomen en gezondheidstoestand en tussen lichamelijke symptomen en kwaliteit van leven.

Samengevat

Gevoelens voorspellen de kwaliteit van leven van hartpatiënten die een dotterbehandeling gaan krijgen. Lichamelijke symptomen spelen daarbij geen rol. Hoewel de termen ‘gezondheidstoestand’ en ‘kwaliteit van leven’ in de literatuur vaak door elkaar gebruikt worden, blijken ze in dit onderzoek door verschillende gevoelens te worden voorspeld. Daarmee hebben ze verschillende betekenis voor patiënten.

Poster

Posterpresentatie tijdens het congres van de Society of Ambulatory Assessment, Luxemburg, 2017.