Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek?

Kwaliteit van leven wordt een steeds belangrijkere uitkomst van medische behandelingen. Daarom is het belangrijk dat kwaliteit van leven goed gemeten wordt en we inzicht krijgen in de factoren die kwaliteit van leven beïnvloeden.

Het Impact onderzoek heeft daarom twee doelen. Ten eerste willen wij de kwaliteit van leven van mensen die een dotterbehandeling of bypass-operatie ondergaan beter meten. Dit doen we omdat met de huidige kwaliteit van leven-vragenlijsten veranderingen in kwaliteit van leven niet altijd worden aangetoond bij mensen van wie de gezondheid verandert.

Ten tweede willen wij meer inzicht krijgen in de kwaliteit van leven die deze hartpatiënten ervaren. Dit doen we door te onderzoeken welke factoren, naast de behandeling van de hartaandoening, de kwaliteit van leven beïnvloeden.

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Een algemeen vragenlijstonderzoek en een extra onderzoek dat we via een iPod (een soort smartphone) afnemen, kortweg ‘iPod-onderzoek’ genoemd. Door deze twee methoden met elkaar te vergelijken, willen wij nagaan hoe we veranderingen in kwaliteit van leven het beste kunnen meten.

 

 

Wie voert het onderzoek uit?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Medische Psychologie, het Hartcentrum van het AMC en het Hartcentrum van het VUmc in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en de afdelingen cardiologie van verwijzende ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).