Veel gestelde vragen

Waarom dit onderzoek?

Kwaliteit van leven wordt een steeds belangrijkere uitkomst van medische behandelingen. Daarom is het belangrijk dat kwaliteit van leven goed gemeten wordt en we inzicht krijgen in de factoren die kwaliteit van leven beïnvloeden. Dit onderzoek heeft daarom twee doelen. Ten eerste willen wij kwaliteit van leven en met name de verandering in kwaliteit van leven beter meten. Ten tweede willen wij meer inzicht krijgen in de kwaliteit van leven die hartpatiënten ervaren. Dit doen we door te onderzoeken welke factoren, naast de behandeling van de hartaandoening, de kwaliteit van leven beïnvloeden.”

 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het Impact onderzoek is een vragenlijstonderzoek. Deelnemers worden benaderd door een onderzoeker van de afdeling Medische Psychologie in het AMC.

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

 

Vragenlijst onderzoek: Wij vragen elke deelnemer in een half jaar tijd vier keer een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst gaat over wat u lichamelijk kunt en hoe u zich voelt. Ook wordt er gevraagd naar ervaringen uit het verleden en andere aandoeningen die u misschien heeft..

Het invullen van de vragenlijst neemt per keer ongeveer 20 tot 45 minuten in beslag.

 

iPod onderzoek: Patiënten die naast het vragenlijst-onderzoek ook deelnemen aan het extra iPod-onderzoek, krijgen gedurende het onderzoek van ons een iPod waarop 10 keer per dag een korte vragenlijst ingevuld wordt. Het invullen van de korte vragenlijst op de iPod duurt minder dan een minuut.

In dit onderzoek draagt u drie keer een week een iPod bij u gedurende een half jaar.

De deelnemers aan dit extra onderdeel krijgen van de onderzoekers aan het begin van iedere ‘meetweek’ een iPod, die na afloop van de week retour wordt gezonden door een retourenvelop.

 

Wat wordt er in het vragenlijstonderzoek van u verwacht?

Er wordt van u verwacht dat u gedurende een half jaar vier maal een vragenlijst invult. De vragenlijst krijgt u ongeveer 2 weken voor de ingreep, en 2 weken, 3 maanden en 6 maanden na de ingreep.

 

Wat wordt er in het iPod-onderzoek van u verwacht?

De iPod geven wij u 3 keer een week mee gedurende een half jaar. De momenten waarop dat gebeurt verschillen tussen mensen die een dotterbehandeling ondergaan en die een bypass-operatie ondergaan.

In de onderzoeksweek krijgt u elke dag 9 keer een aantal vragen die u via de iPod kunt beantwoorden.

 

Wat leveren de resultaten van dit onderzoek op?

Voor de toekomst kan het onderzoek nuttige gegevens opleveren om de verandering in kwaliteit van leven beter te meten. Ook kan het onderzoek helpen om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van leven die hartpatiënten ervaren.

 

Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan het vragenlijst- of iPod-onderzoek?

Als u niet wenst deel te nemen aan het onderzoek kunt u dit telefonisch aan de onderzoeker doorgeven of u kunt het aangeven in het informatiepakket dat u thuis heeft ontvangen. U wordt dan niet meer voor dit onderzoek benaderd. Als u besluit om niet mee te werken aan dit onderzoek heeft dit geen enkele invloed op uw medische behandeling.

 

Hoe wordt uw privacy gewaarborgd?

Al uw informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. U krijgt een onderzoekscode en bij de verwerking van de gegevens zal alleen dit nummer worden gebruikt.