De meeste hartpatiënten kunnen of willen niet deelnemen aan een studie waarin een paar keer per dag vragen worden gesteld

Doel

Nagaan hoeveel patiënten met een hartaandoening konden én wilden deelnemen aan een extra studie waarin op verschillende momenten per dag vragen via een iPod (een soort mobiele telefoon) werden gesteld.

Aanpak

Patiënten met een hartaandoening en met tenminste één andere chronische aandoening (bv. asthma, diabetes, reuma) kregen een dotterbehandeling of een bypassoperatie. Zij werden gevraagd deel te nemen aan een vragenlijstonderzoek naar hun kwaliteit van leven (de hoofdstudie). Als zij mee wilden doen, werd- vervolgens gevraagd of zij daarnaast wilden meedoen aan een extra studie. Daarbij moest 7 dagen lang, 10 x per dag een korte extra vragenlijst via een iPod worden ingevuld. Het invullen ervan duurde één tot maximaal twee minuten per keer. Dit gebeurde één keer voorafgaand aan en twee keer na de dotterbehandeling of bypassoperatie, dus in totaal drie weken. Om mee te kunnen doen moesten patiënten ervaring hebben met een mobiele telefoon en toegang hebben tot internet.

Resultaten

De helft van de patiënten die op dat moment deelnamen aan de hoofdstudie gaven aan ervaring te hebben met een mobiele telefoon en toegang te hebben tot internet. Van hen stemden een kwart in met deelname aan de iPod-studie. Deze patiënten rapporteerden minder problemen met mobiliteit, met dagelijkse activiteiten en met pijn dan patiënten die niet wilden deelnemen.

Samengevat

De patiënten die de meeste problemen rapporteren met hun kwaliteit van leven nemen juist het minst vaak deel aan de aanvullende iPod-studie.

Poster

Posterpresentatie tijdens het congres van de Society of Ambulatory Assessment, Luxemburg, 2017.