Meer informatie

Dit onderzoek wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Er wordt met vragenlijsten al veel onderzoek gedaan naar kwaliteit van leven. Maar met de huidige kwaliteit van leven vragenlijsten worden veranderingen in kwaliteit van leven niet altijd aangetoond bij mensen van wie de gezondheid verandert. Het IMPACT onderzoek beoogt daarom het meten van verandering in kwaliteit van leven te verbeteren. Ook willen wij meer inzicht krijgen in de kwaliteit van leven die hartpatiënten ervaren. Dit doen we door middel van vragenlijsten die schriftelijk of via smartphone worden afgenomen.