Hoe aan ingrijpende gebeurtenissen betekenis gegeven kan worden

Doel

Het ontwikkelen van een theoretisch model waarin wordt verklaard hoe mensen betekenis geven aan ingrijpende ervaringen, zoals het krijgen van een ernstige ziekte.

Aanpak

We bestudeerden de literatuur hierover en ontwikkelden een theoretisch model.

Resultaten

De kern van het theoretisch model is als volgt. Een ingrijpende gebeurtenis als het krijgen van een dodelijke ziekte is  iets dat ook niet had kunnen gebeuren. Daardoor kunnen mensen de gebeurtenis als toevallig ervaren. Mensen maken doorgaans een verhaal van hun leven. De toevallige gebeurtenis past niet in dat verhaal. Daardoor moeten mensen betekenis geven aan de gebeurtenis en hun verhaal daarop aanpassen. De verwachting is dat hoe beter mensen de toevallige gebeurtenis in hun nieuwe levensverhaal kunnen inpassen, hoe beter zij hun kwaliteit van leven ervaren.

Samengevat

Dit model verklaart waarom mensen verschillend omgaan met een ernstige ziekte en hun kwaliteit van leven ook verschillend ervaren. Dit is afhankelijk van de manier waarop ze hun ziekte in hun levensverhaal kunnen inpassen.

Poster

Posterpresentatie tijdens het congres van de International Society for Quality of Life Research, Kopenhagen 2016.

I.D. Hartog (Co-authors: M. Scherer-Rath, R. Kruizinga, J. E. Netjes, J. P.S. Henriques, P. T. Nieuwkerk, H.W.M. van Laarhoven, M. A. G. Sprangers). Towards a Narrative Understanding of Quality of Life: Making Meaning of Contingent Life Events. Annual Conference of the International Society for Quality of Life Research (ISOQoL). Copenhagen, Denmark. Poster

Artikel

Hartog ID, Scherer-Rath M, Kruizinga R, Netjes JE, Henriques JPS, Nieuwkerk PT, Sprangers MAG, Van Laarhoven HWM. Narrative meaning making and integration: Toward a better understanding of the way falling ill influences quality of life. Journal of Health Psychology 2017; Link artikel: https://doi.org/10.1177/1359105317731823.